Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Kontakt
Monika Jędrzejczyk-Korycińska 
Koordynator Projektu
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska 
Wydział Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
 
Jagiellonska 28, 40-032 Katowice, Poland 
tel. +48 32 2009455 
e-mail: monika.jedrzejczyk-korycinska@us.edu.pl
e-email projektu: biogalmany@us.edu.pl