Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
O projekcie

LOKALIZACJA

 

Murawy galmanowe objęte projektem, zlokalizowane są w południowej Polsce w obrębie dwóch województw: śląskiego i małopolskiego.

 

Murawy galmanowe,

 

1. Hałda popłuczkowa kopalni Fryderyk w Tarnowskich Górach

2. Płaty muraw w Jaworznie dzielnica Długoszyn;

3. Płaty muraw w Jaworznie dzielnica Sadowa Góra;

4. Płaty muraw w Jaworznie dzielnica Ciężkowice - Góra Wielkanoc

5. Bolesław - obszar Natura 2000 "Armeria" (PLH120091)

6. Bolesław - obszar Natura 2000 "Pleszczotka"   (PLH120092)