Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Galeria 2019 - 2020
Bolesław - Obszar Natura 2000 "Pleszczotka"
Bolesław - Obszar Natura 2000 "Pleszczotka"
2019
Bolesław - Obszar Natura 2000 "Armeria"
Jaworzno Ciężkowice
Jaworzno - Sadowa Góra
Jaworzno Długoszyn
Tarnowskie Góry - Hałda Kopalni "Fryderyk"