Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Wspierają nas
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" w Bukownie
Gmina Bolesław