Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Ochrona

OCHRONA

 

W rejonie śląsko-krakowskim, w ramach sieci Natura 2000 chronione są do tej pory dwa obszary: „Armeria” (PLH120091) i „Pleszczotka” (PLH120092) w Bolesławiu koło Olkusza (województwo małopolskie). Dodatkowo, obszar ponad 100-letniej murawy galmanowej "Pleszczotka" został objęty ochroną prawną w formie użytku ekologicznego w 1997 roku (Uchwała Nr XXIII/196/97 Rady Gminy Bolesław z dnia 19 czerwca 1997 roku).

 

Z kolei na terenie województwa śląskiego został opracowany standardowy formularz danych dla murawy galmanowej z terenu hałdy kopalni "Fryderyk" w Tarnowskich Górach, który na chwilę obecną, znajduje się na poziomie kwalifikalności do włączenia, do istniejącego już obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003).