Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
O Sasance otwartej

Historia sasanki otwartej z okolic Jaworzna

Sasanka otwarta notowana była w różnych częściach Jaworzna od I połowy XX w. Jej występowanie na Sodowej Górze udokumentowane zostało od 1949 r. do 1996 r.  Natomiast stanowiska z Jaworzna Wielkich Działów i Szczakowej – Dobrej podane były w II poł. XX w. I  nie potwierdzono ich w latach 90-tych, kiedy istniało jeszcze stanowisko na Sodowej Górze. Ponadto podawano występowanie sasanki otwartej, z sąsiadującego z Jaworznem obszaru Olkuskiego Okręgu Rudnego. Od połowy XX wieku podawane były stanowiska ze Starego Olkusza oraz z terenów między Bolesławiem a Olkuszem. Natomiast w latach 90-tych XX w. odnaleziono jeszcze jedno stanowisko między Krążkiem a Wodącą (gmina Bolesław). Po 2000 roku nie potwierdzono już żadnego z tych stanowisk.