Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
O Sasance otwartej

Rozmieszczenie
Sasanka otwarta (
Pulsatilla patens) - jest gatunkiem występującym w Polsce w ubogich, prześwietlonych borach sosnowych, a także na ich obrzeżach, rzadziej na ciepłolubnych murawach, głównie w północno-wschodnim i centralnym regionie kraju, z oderwanymi stanowiskami na zachodzie i południu. Rośnie na  glebach suchych, ubogich w azot, zarówno o odczynie kwaśnym, jak i zasadowym. Aktualnie kurczy się areał gatunku, właśnie od strony południowej i zachodniej, a liczebność wielu populacji drastycznie spada.