Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
O Sasance otwartej

Ochrona

Sasanka otwarta (Pulsatilla patens, Ranunculaceae) to gatunek chroniony prawem miedzynarodowym, umieszczony jest w załączniku I Konwencji Berneńskiej i załącznikach: II i IV Dyrektywy Siedliskowej, w Polsce objęty ochroną ścisłą (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin – Dz.U. 2014 poz. 1409), umieszczony  w "Czerwonych księgach" lub "Czerwonych listach" Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Okręgu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Polski, Słowacji i Szwecji.

 

Zagrożenie w Polsce
EN – gatunek zagrożony (Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych 2016)

Zagrożenie w województwie śląskim

EN – gatunek zagrożony (Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego 2012)

Zagrożenie w Europie

DD – takson, którego stopień zagrożenia nie może być określony z powodu braku wystarczających informacji (European Red List of Vascular Plants 2011)