Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

  • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 
Dostępne jest wejście z poziomu -1, którym mogą dostać się do obiektu osoby z niepełnosprawnością ruchową.

  • Dostępność korytarzy, schodów i wind 
Winda jest ogólnodostępna na każdym piętrze obiektu. W korytarzach mogą swobodnie przemieszczać się osoby z niepełnosprawnością ruchową.  

  • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku 
Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych z systemem przywoływaczy dźwiękowych dostępne są na piętrach 1, 2 i 3.

  • Wstęp z psem asystującym 
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

  • Tłumacz języka migowego 
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność udziału tłumacza migowego w trakcie konferencji należy zgłosić do organizatora biogalmany@us.edu.pl do dnia 18.11.2021.