Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Ważne informacje organizacyjne
Ważne informacje organizacyjne

Organizatorzy zdają sobie sprawę z sytuacji epidemicznej panującej w kraju, dlatego podejmujemy wszelkie kroki, by zapewnić uczestnikom Konferencji bezpieczeństwo.
 
Monitorowana jest liczba uczestników w trybie stacjonarnym, by nie przekroczyć 50% miejsc w Auli przy ulicy Bankowa 9 w Katowicach (miejsce obrad konferencyjnych), do dyspozycji uczestników na miejscu będę aplikatory z płynem do dezynfekcji rąk.  

Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do korzystanie z maseczek oraz zachowywania niezbędnego dystansu.  
 
W zależności od aktualnych obostrzeń związanych z COVID-19, konferencja może zostać zmieniona w ostatnim momencie na formułę wyłącznie on-line. 
 
Aktualny status zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim można monitorować:
https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/