Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Konferencja - rejestracja
Rejestracja

Konferencja jest bezpłatna.  

 
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych dla osób uczestniczących stacjonarnie został przedłużony do 14 listopada 2021 r.  
 
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych dla osób uczestniczących on-line został przedłużony do 18 listopada 2021 r. 
 
 
 
Dla osób chętnych, istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji. 
 
Formularze należy przesyłać na adres biogalmany@us.edu.pl