Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Konferencja - komitet naukowy
Komitet Naukowy

prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik  

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach  
 
prof. dr hab. Adam Rostański 
Istytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach  
 
prof. dr. hab. Elżbieta Kuta  
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński  
 
dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska prof. PAN  
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie  
 
dr hab. Beata Babczyńska-Sendek 
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach  
 
dr hab. Aneta Słomka 
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński  
 
dr Teresa Nowak  
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach  
 
dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska  
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach