Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Miejsce Konferncji
Miejsce Konferncji

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska,

Wydział Nauk Przyrodniczych, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9  

(AULA, 1 piętro) 


Foto. Materiały UŚ