Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Konferencja - program

KONFERENCJA NAUKOWA

 

"Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności
i aktywnej ochrony muraw galmanowych"

 

 

Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk Przyrodniczych

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

 

Katowice - 23.11.2021

Harmonogram Konferencji:

 

8:45 Przybycie uczestników i logowanie do systemu

 

9:00-9:15 Otwarcie Konferencji

 

Sesja 1: Murawy galmanowe i gatunki zagrożone im towarzyszące (Pulsatilla patens)

prowadzenie prof. dr hab. Adam Rostański

 

9:15-9:30 Murawy galmanowe - charakterystyka i stan poznania

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

 

9:30-9:45 Co mówi monitoring siedliskowy o stanie muraw galmanowych (6130)?

dr hab. Krzysztof Świerkosz

 

9:45-10:00 Znaczenie czynnej ochrony dla zachowania bioróżnorodności muraw

RDOŚ Kraków

 

10:00-10:15 Znaczenie działań ochronnych dla utrzymania zasobów Pulsatilla patens w obszarze Natura 2000 Uroczysko Lasy Janowskie  

RDOŚ Lublin

 

10:15-10:30 Ogólne założenia projektu "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany”

dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska

 

10:30-11:00 Jaworznickie obszary galmanowe - działania i ich efekty

prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik z zespołem

 

11:00-11:15 Dyskusja

 

11:15-11:30 Przerwa kawowa

 

 

Sesja 2: Działania ochronne prowadzone w ramach projektu

prowadzenie dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

 

11:30-11:45 Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego

 

11:45-12:00 Metody kreowania i wzbogacania muraw galmanowych (GEOsfera i Sadowa Góra)

dr Teresa Nowak

 

12:00-12:15 Doświadczenia w zakresie namnażania sasanki otwartej (Pulsatilla patens) i próby reintrodukcji

dr hab. Aneta Słomka z zespołem

 

12:15-12:45 Bolesławskie obszary galmanowe - działania i ich efekty

dr hab. Beata Babczyńska-Sendek z zespołem

 

12:45-13:15 Tarnogórskie obszary galmanowe - działania i ich efekty

prof. dr hab. Adam Rostański z zespołem

 

13:15-13:30 Dyskusja

 

13:30-14:00 Przerwa obiadowa

 

Sesja 3: Różnorodność biologiczna muraw galmanowych

prowadzenie dr hab. Beata Babczyńska-Sendek

 

14:00-14:20 Wpływ działań ochronnych na brioflorę obszarów galmanowych

dr hab. Barbara Fojcik z zespołem

 

14:20-14:40 Wpływ działań ochronnych na lichenobiotę obszarów galmanowych

dr hab. Beata Krzewicka, prof. IB PAN

 

14:40-15:00 Znaczenie działań ochronnych dla różnorodności zapylaczy obszarów galmanowych

dr hab. Barbara Osiadacz z zespołem

 

15:00-15:20 Znaczenie działań ochronnych dla różnorodności mrówek i pająków obszarów galmanowych

dr hab. Łukasz Depa, prof UŚ i mgr Łukasz Nicewicz

 

15:20-15:40 Wartość edukacyjna pokazowej murawy galmanowej

mgr Agnieszka Chećko

 

15:40-16:00 Podsumowanie i dyskusja