Projekt „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany”
Konferencja - komitet organizacyjny
Komitet Organizacyjny

dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska  
Koordynator Projektu BioGalmany  
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach  
 
prof. dr hab. Adam Rostański  
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach  

dr Izabela Gerold-Śmietańska  
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach  
 
mgr Jadwiga Pojnar  
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach  
 
mgr Agata Jankowska  
Dział Projektów, Uniwersytet Śląski w Katowicach